Moeten we ergens aandacht aan besteden? Vertel het ons!

Blogje: Kredieten na succesvolle schuldhulpverlening.

In de schuldhulpverlening met kredieten? Let op! 23 juli 2022

Ruim negen procent van de Nederlanders die succesvol schuldhulpverlening doorlopen heeft, heeft binnen een jaar een nieuw betalingsprobleem. Hoe meer kredieten, hoe groter het risico. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een jaarlijks terugkerend statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Nederlanders komen vaak opnieuw in de problemen nadat een eerder probleem is opgelost. Binnen zes maanden na het oplossen van een financieel probleem komt bijna 7 procent opnieuw in de financiële problemen. Dat percentage loopt in de jaren erna verder op. Na één jaar heeft ruim 9 procent een nieuw financieel probleem en na vijf jaar is dat opgelopen tot 13 procent.


Vooral het eerste half jaar is een risicovolle periode, maar ook voor de daaropvolgende jaren is het belangrijk om te blijven monitoren om te voorkomen dat iemand niet nogmaals in de financiële problemen komt. Nederlanders met één krediet hebben een kans van 0,6 procent om een betalingsprobleem te krijgen. Met het toenemen van het aantal leningen neemt dat percentage snel toe. Mensen met vier contracten hebben al een kans van 2,25 procent en met vijf contracten is dat bijna 3 procent.


Informatie over het kredietverleden is bewezen voorspellend voor betalingsgedrag in de toekomst. Terugval van mensen met schulden is namelijk hoog. Er is ook veel aanvullend onderzoek beschikbaar naar bijvoorbeeld de terugval na vier tot vijf jaar na beëindiging van een schuldentraject. Na vijf jaar blijkt dat de helft van de personen weer betalingsachterstanden heeft op nieuwe kredieten na beëindiging van de schuldsanering (zoals geregeld in de WSNP). Bij schuldregelingen (minnelijke schikking) betrof dat 1 op de 3 personen.


Alles concluderend:


Pas op met leningen. Leningen zijn duur en heb je eenmaal een lening, dan kom je daar maar lastig vanaf. Bovendien is het aantrekkelijk elke keer maar weer er van op te nemen.


Meer weten?


Je kunt beter de wettelijke schuldsanering vermijden, de kans op terugval is dan het grootst!


En als laatste.. Schuldenvrij verder? Neem dan tijdelijk een budgetcoach in de armen. Je zult zien dat dat uiteindelijk geld bespaart.

Overige artikelen: