Moeten we ergens aandacht aan besteden? Vertel het ons!

Blog: schuldhulpverlening, hoe werkt dat eigenlijk?Hoe werkt schuldhulpverlening eigenlijk? 19 september 2020

Onze schuldhulpverleners krijgen vaak vragen over hoe schuldhulpverlening eigenlijk werkt. Een blog daarover!


Elke schuldhulpverlener zal om te beginnen willen weten hoe uw maand er financieel uitziet, er wordt een budgetplan gemaakt. Alle inkomsten per maand en alle uitgaven per maand worden bij elkaar opgeteld.


Voor de inkomsten telt dat ook alle toeslagen daarbij meegenomen worden maar niet de kinderbijslag. Dat is uiteindelijk bedoeld voor de kinderen!


Bij de uitgaven worden alle maandelijkse uitgaven opgeteld, ook het wekelijkse leefgeld want u zult ook boodschappen moeten doen. Eventuele betalingsregelingen laten we buiten beschouwing. Wij weten dat juist daardoor de moeilijkheden ontstaan en daarvoor is er schuldhulpverlening.


Als we weten hoe uw maand er uit ziet, dan weten we ook op welke manier er een oplossing mogelijk is. Want iedereen kan schuldenvrij worden.


Daarna wordt alles in werking gezet om het dossier op te starten. Denk dan aan ondertekenen contracten, beheerrekening aanvragen, schuldenlijst maken. Daarna kunnen schuldeisers ingelicht worden. Daarbij wordt meegedeeld dat onze schuldhulpverlener aanspreekpunt is voor de schuldeisers en wordt méér noodzakelijke informatie opgevraagd. Als alle informatie bekend is, wordt de schuldeisers een voorstel gedaan. Onze schuldhulpverleners kunnen dit al binnen erg korte tijd voor u regelen.


Er zijn twee manieren om uit de schulden te komen.


1. Betalingsregeling waarbij de schulden helemaal betaald worden. U betaalt elke maand wat er volgens het budgetplan mogelijk is. In de regel is dit maximaal 60 maanden. Het kan ook korter maar dat is afhankelijk van het bedrag dat volgens budgetplan maandelijks over is.


Langer dan 60 maanden wordt meestal niet geaccepteerd door de schuldeisers maar onze schuldhulpverleners willen u dat ook niet aandoen.


Is alles afbetaald, dan bent u schuldenvrij!


2. Schuldsanering. Mocht een betalingsregeling niet mogelijk zijn, dan is schuldsanering de tweede en nog enige mogelijkheid. U betaalt dan 36 maanden wat u maandelijks maximaal kunt missen aan de schuldeisers. Een voorgeschreven berekening bepaalt wat u maandelijks mag overhouden, deze berekening is verplicht en daarvoor moet u veel informatie aanleveren.


Na 36 maanden heeft u uw best gedaan en schelden de schuldeiser de restschuld kwijt en bent u schuldenvrij!


Omdat een betalingsregeling sneller geregeld is, heeft dit vaak voor iedereen de voorkeur.

Vraag hulp

Overige artikelen: