Minder loon door loonbeslag

Oplossingen voor loonbeslag in Nederland

Er is loonbeslag gelegd. Dat is vervelend want er is een kans dat je nu maandelijks niet rond kunt komen door het loonbeslag en er nieuwe schulden ontstaan. Gelukkig kan er wel iets aan loonbeslag gedaan worden!

Het is erg verstandig om je meteen aan te melden ! Wij kunnen soms wel een goede regeling afspreken en je helpen om maandelijks wél rond te komen. Je schakelt ons in voor het oplossen van je schulden door meteen ons contactformulier in te vullen. Vaak zien we dat andere schuldeisers mee gaan doen met het loonbeslag. Dat noemen we "stapelen". De beslagen stapelen zich als het ware op en je houdt langer last van het loonbeslag. Door ons bekend te maken als jouw schuldhulpverlener kunnen we voorkomen dat ze mee gaan doen in het loonbeslag. Dat bespaart veel geld, tijd en ergernis!


Wat is loonbeslag?

Bij loonbeslag wordt er door de deurwaarder beslag gelegd op jouw loon of uitkering. Daar is altijd éérst toestemming van de rechter voor nodig en de schuldenaar krijgt ook altijd éérst een aankondiging van de zitting uitgereikt door de deurwaarder. Denk niet: dat zal wel meevallen. Er zijn deurwaarders die daar erg snel mee zijn.

Dit beslag loopt via jouw werkgever of uitkerende instantie. Die weet dan dat er sprake is van schulden en is verplicht mee te werken aan het loonbeslag.

Er wordt een beslagvrije voet, het bedrag dat je mag houden, vastgesteld. Daar zijn berekeningen voor maar reken op een bedrag dat ongeveer bijstandsniveau zal zijn. Alles dat je méér verdient, moet overgemaakt worden aan de deurwaarder net zolang totdat de schuld helemaal betaald is.

Bent je getrouwd of woon je officieel samen? Dan krijg je samen 100% van het netto minimumloon. Dat zal netto ongeveer € 1.639,00 zijn.

Als alleenstaande ontvang je 70% van het netto minimumloon. Dat wordt netto ongeveer € 1.147,00.

Het is maar de vraag of je daarmee alles kunt blijven betalen!


Beslagvrije Voet controleren

Uit ervaring weten wij dat de beslagvrije voet bijna altijd te laag berekend is. De beslagvrije voet moet dus berekend en zo snel mogelijk aangepast worden! Jouw schuldhulpverlener zorgt daarvoor.


Verzoek opschorten loonbeslag

In belang van de schuldhulpverlening kan er geprobeerd worden het loonbeslag op te laten schorten. Dat betekent dat de deurwaarder in jouw belang tijdelijk afziet van het loonbeslag om een schuldenregeling mogelijk te maken. Dit is de deurwaarder niet verplicht maar daarmee voorkomt deze dat hij extra werk krijgt als er meer deurwaarders loonbeslag willen leggen. De eerste beslaglegger moet er namelijk voor zorgen dat het bedrag uit het loonbeslag verdeeld wordt over alle deurwaarders die beslag gelegd hebben. Het is altijd de moeite waard dit te proberen! Uw schuldhulpverlener zorgt daarvoor.


Help mij!
Inhouding door het CAK

Is niet echt loonbeslag maar wordt wel vaak gevoeld als een loonbeslag.

Heb je méér dan 6 maanden achterstand bij de zorgverzekering, dan wordt je aangemeld bij het CAK. Dan ga je een hogere premie betalen en vervalt vaak de eventuele zorgtoeslag. Deze extra hoge premie wordt de bestuursrechtelijke premie genoemd. Op je loonstrook zie je dat er een bedrag van ongeveer € 175,20 (!) ingehouden wordt.

Jouw werkgever of uitkerende instantie moet deze bestuursrechtelijke premie afdragen aan het CAK. Ben je zelfstandige of heb je studiefinanciering, dan ontvang je een acceptgirokaart van het CJIB.


Hoe maak ik dit ongedaan?

Als er niet eerder sprake is geweest van schuldhulp, dan zal je schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst aanbieden aan de zorgverzekering. Daardoor word je weer afgemeld bij het CAK en ga je weer de normale premie betalen. Belangrijk is wel dat er binnen 8 maanden een betalingsregeling komt. Dat lukt eigenlijk altijd. En als bijkomend voordeel: schuldhulpverlening geslaagd? Dan worden de schulden bij het CAK kwijtgescholden!

Vraag hulp