De term

schuldhulpverlening in Nederland

is een verzameling voor de manieren waarop je uit de schulden kan komen. Welke manier voor jouw het beste werkt, is helemaal afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Daar kan pas iets over gezegd worden als we weten hoe je maand er financieel uitziet.

Er zijn drie manieren om schuldenvrij te worden, we leggen ze uit:

Betalingsregeling

Belangrijk om te weten: wij zijn zo eigenwijs om te beweren dat we betere regelingen kunnen afspreken!

Vaak is het mogelijk betalingsregelingen te treffen. Er wordt een budgetplan gemaakt, een financiële leidraad voor de toekomst. Simpel gesteld: een lijstje van jouw maandelijkse inkomsten, bijvoorbeeld salaris en toeslagen, en alle maandelijkse uitgaven.

Daaruit volgt een bedrag dat je maandelijks kunt overhouden en samen met ons (gedeetelijke) budgetbeheer ga je daarbij geholpen worden om dat vol te houden. Voorwaarde voor ons is dat je altijd alle maandelijkse rekeningen kunt betalen en dat je normaal boodschappen kunt doen.

Dit bedrag gaan we verdelen over de schuldeisers. Onze ervaring is dat dit eigenlijk altijd wel geaccepteerd wordt. Elke maand gaan ze betaald worden en je ziet elke maand je schuld kleiner en kleiner worden.

Vraag nu hulp aan! Aanvragen is gratis en vrijblijvend. Daarmee voorkom je de ongemakken in de toekomst. Door ons nu in te schakelen, bent je vaak eerder uit de schulden.

Lees hier méér over de betalingsregeling.

Regel een betalingsregeling voor mij

Bekijk óók de voor- en nadelen van de mogelijke regelingen.

Minnelijke schuldsanering (MNSP)

Het kan gebeuren dat het niet lukt om op een redelijke termijn schulden af te betalen. Bijvoorbeeld omdat er een te klein budget is in verhouding tot het totale schuldenbedrag. Dan gaat afbetalen niet lukken, we zouden ook niet willen dat je heel erg lang van onze diensten gebruik moet maken. Dan kunnen we niet anders dan schuldsanering opstarten.

Helaas hebben we hiervoor erg veel gegevens van je nodig en het kan ook lang duren voordat alle schuldeisers akkoord zijn. Maar als het niet anders kan, dan moet het maar. Schuldenvrij worden is en blijft het doel.

Bij schuldsanering maken we een berekening die wettelijk verplicht is om te bepalen welk bedrag je elke maand mag houden. Reken op een bedrag dat iets boven het netto minimumloon ligt. Bent je getrouwd of woont je officieel samen? Dan krijg je samen 100% van het netto minimumloon. Dat zal netto ongeveer € 1.639,00 zijn. Als alleenstaande ontvang je 70% van het netto minimumloon. Dat wordt netto ongeveer € 1.147,00. Dat zullen we altijd proberen te voorkomen!

Alles wat je meer ontvangt is voor de schuldeisers. Op basis hiervan wordt een voorstel aan de schuldeisers gedaan waarbij schuldeisers een gedeelte van je schuld moeten kwijtschelden. Als allen akkoord zijn, dan start de periode van 36 maanden.

In ieder geval wordt er jaarlijks een herberekening opgesteld en berekend welk bedrag over de schuldeisers verdeeld kan worden. Na het derde jaar volgt dan de laatste herbekening en uitbetaling en ben je schuldenvrij.

Gaat een schuldeiser, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet akkoord, dan rest alleen nog de wettelijke schuldsanering.

Hou mij uit de WSNP

Wettelijke schuldsanering (WSNP)

Is eigenlijk hetzelfde als de hierboven omschreven minnelijke regeling met dit verschil dat de rechter een bewindvoerder zal aanwijzen. Deze gaat jouw financiën beheren. Op dit moment heb je niet zo veel meer te vertellen. Zover mag het natuurlijk nooit komen en jouw schuldhulpverlener zal er alles aan doen om dit voor je te voorkomen. Als dit echter nog de enige mogelijkheid is om uit de schulden te komen..