Wettelijke schuldsanering in Nederland

Als er door een minnelijke schuldsanering geen oplossing mogelijk is, dan kan alleen de wettelijke schuldsanering je uit de schulden halen.

Bij de wettelijke schuldsanering worden schuldeisers verplicht mee te werken. De te ondernemen stappen zijn:

  1. Budgetplan opstellen
  2. Schuldenlijst maken
  3. Schulden inventariseren
  4. Zoveel mogelijk betalen
Tot zover is het gelijk aan de minnelijke schuldhulpverlening. Hoe verder?

  1. Aanmelden bij WSNP-bewindvoerder
  2. Uitvoering Wettelijke Schuldsanering

Vraag hulpPunt voor punt besproken:

Budgetplan


Een budgetplan is niet meer of minder dan een lijstje maken van al je maandelijkse inkomsten en uitgaven. Daar nemen we eventuele regelingen met schuldeisers niet in mee want die zijn juist vaak oorzaak ervan dat vaste lasten zoals huur, energie of zorgverzekering juist niet meer betaald worden.

Als het goed is, zijn de inkomsten méér dan de uitgaven en is er geld over voor de schuldeisers. Als dit niet zo is, zullen we samen proberen ergens een besparing te vinden. Zijn alle abonnementen wel nodig of kunnen we daar besparen?

Schuldenlijst maken


Een lijst maken van je schuldeisers kan spannend zijn. Veel mensen met schulden maken de enveloppen van schuldeisers en deurwaarders niet open. In het beste geval verdwijnt de envelop ergens in een lade. Natuurlijk wil je schuldhulpverlener hier best wel bij helpen! Dan maken we gewoon samen die lijst.

Het is belangrijk dat er in ieder geval twee dingen genoteerd worden: aan wie moet betaald worden en wat moet dan het betalingskenmerk zijn. Hiermee kan in ieder geval de schuldeiser aangeschrven worden en weet deze meteen waar het over gaat.

Schulden inventariseren


Vanuit onze administratie worden de schuldeisers aangeschreven met verzoek opgave te doen van het te betalen bedrag. Daarbij vragen we natuurlijk óók of ze jou niet meer lastig willen vallen, wij beheren de schulden vanaf dat moment. We plaatsen ons als het ware tussen jou en de schuldeisers.

Jammer genoeg zullen we nu even moeten wachten totdat we antwoord van de schuldeisers hebben ontvangen. Dit kan eventjes duren maar als het te lang duurt, dan gaan we bellen. We houden de vaart erin!

Als alle schulden bekend zijn, dan nemen we de volgende stap.

Zoveel mogelijk betalen


Sommige schulden zullen een andere aard hebben dan anderen. Een huurschuld kan leiden tot beëindiging van het huurcontract en huistuitzetting. Een schuld bij een energieleverancier kan tot gevolg hebben dat u in de kou komt te zitten. Dat zullen we altijd proberen te voorkomen!

Als er uit het budgetplan blijkt dat er voor de schuldeisers, die een directe bedreiging voor je zijn, iets over is, dan gaan we proberen elke maand te betalen. Op dit moment is het namelijk erg belangrijk om zoveel rust als mogelijk is te creëren. Rust betekent tijd en tijd hebben we hard nodig om tot resultaat te komen.

Aanmelden bij WSNP-bewindvoerder


We zullen je aanmelden bij een bewindvoerder die bevoegd is de wettelijke schuldsanering voor je uit te voeren. Uiteraard houden hierbij rekening met jouw wensen. Maar we proberen altijd als je budgetbeheerder en aanspreekpunt werkzaam te blijven.

Je bewindvoerder zal een heleboel voor je gaan doen maar hou er rekening mee dat je ook zelf veel zult moeten doen. De bewindvoerder zal je in ieder geval uitvoerig inlichten.

Uitvoering Wettelijke Schuldsanering


Dit is eigenlijk gelijk aan de minnelijke schuldsanering:

  1. VTLB uitrekenen
  2. Verdeling opstellen en aanbieden

VTLB uitrekenen


Om een voorstel te kunnen doen, is een berekening van wat je iedere maand opzij moet leggen voor de schuldeisers verplicht. Deze berekening is door de wet voorgeschreven en wordt VTLB-berekening genoemd. VTLB betekent Vrj Te Laten Bedrag. Het bedrag dat je elke maand opzij moet leggen voor de schuldeisers. Dit noemen we de afloscapaciteit.

Deze berekening houdt maar helaas maar weinig rekening met je persoonlijke omstandigheden: alleen het bedrag voor de huur of hypotheek kan meegenomen worden in de berekening. De uitkomst bepaalt wat je maandelijks mag overhouden om al je maandelijkse rekeningen en boodschappen van te betalen.

Dit betekent dus ook dat als je bijvoorbeeld veel dure telefoonabonnementen hebt, je maar weinig boodschappengeld overhoudt. Het kan ook positief werken: wie weinig uitgeeft, houdt veel leefgeld over!

Verdeling opstellen en aanbieden


Als de VTLB-berekening klaar is, wordt een verdeling aangeboden aan de schuldeisers. Deze regeling is een prognose wat er komende 12 maanden gespaard kan worden voor de schuldeisers. Ook nu is het weer even afwachten, de ervaring is dat het wat langer kan duren. Deurwaarders zullen de verdeling moeten overleggen met hun opdrachtgevers. Dat kost jammer genoeg tijd. Willen ze niet meewerken, dan wordt de rechter gevraagd de schuldeisers te dwingen om mee te werken. Dat kan ook nog.

De derde betaling is de laatste betaling. De schuldeisers worden gevraagd een verklaring af te geven dat je schuldenvrij bent. Als je je altijd aan de regeling hebt gehouden is dat natuurlijk zo en ben je schuldenvrij!Vraag hulp